ARANYDÍJAS ÍRÁSOK-
  PETHŐ ISTVÁN MŰVEI

 
 
 

 
 
ARANYDÍJAS TRILÓGIA TARTALMA
„Édesanyám emlékére”
 
Ez a könyv különös díjhalmozást kapott
Mert a szereplője jövőbe mutatott
Példaként élte az életét mindenkor
Gyermekként, felnőttként példa értéke volt
 
Testvérként, példakép testvérhez állása
Gyermekként szülőhöz a magatartása
Munka szeretete töltötte el szívét
Templomot járta, és vallásosan is élt
 
Öt éves korától cselédként dolgozott
Hidegben, melegben egyként pásztorkodott
Egyszerre vigyázott lúdra, és disznóra
Tehénre, pulykára, s volt még házi dolga
 
Iskolát nem járt, mert apja nem engedte
De szorgalmával a tanulást elérte
Gárdonyi Gézának a könyv adománya
Volt, ami nevelte a tanult írásra
 
A vakondtúrás volt a palatáblája
Amin kialakult gyönyörű írása
Végül neki kellett tanítóskodnia
Gazda gyerekét, s öccséit tanítnia
 
Volt kocsi pásztor is, ahol csak éhezett
De gazdája perén a per-nyertes Ő lett
Sokat volt beteges, többször nyomta ágyát
Utolsó-kenetet is már rája adták
 
Meggyógyulva ismét gondja volt anyjára
Majd a testvéreit vette gondozásba
Így dolgozva akadt élete párjára
Jelenés adta az útirányt számára
 
A jelenésbeni rózsákban érezte
Hiába nem fog majd elmúlni élete
Bár, tervben, apácai sorsra számított
De családanya lett. Neki e sors jutott
 
Mit rózsák mutattak, a jelenés láttán
Tizennégy gyereke látta benne anyját
Szegényen éltek a „Rákosi rezsimben”
Mit az „Égi postás” oldott meg a mennyben
 
Példás feleség lett családanyaként is
Hisz férje hosszasan, betegen vajúdik
Aki végső órán különös ember lett
S mártírként gondozta, ameddig lehetett
 
Végül is, mint egy szent (így beszéltek róla)
Elvitte férjét az utolsó útjára
Akit, végső útján azon kápolnából
Búcsúztattak, mit ő emelt a zsoldjából

Isten akarata, vagy tán a sors keze
Volt aki, az útját odavezérelte
Valamikor, hajdan, ezelőtt sok éve
Vecsei kápolnát még ő építtette
 
Közben az útjai máshova vezettek
Nem volt neki fontos, oda kit temetnek
A fontos az volt neki, mutatja a tábla
A temetőnek is legyen kápolnája
 
Most a sors útján, mi kifürkészhetetlen
A végső útjai idáig vezettek
Az eredményekkel tarkított élete
Az utolsó útját vezérelte ide
 
Mit ő építtetett kápolna árnyában
Van pihenni része, és lesz feltámadásban
Ezekért íródott meg eme remekmű
Okuljon belőle mind, aki nyílt szívű
 
Az így leélt élet legyen jó példakép
Tartsa az utókor meg a szép emlékét
Majd a jó hitves még gyerekeit óvva
Élte az életét, mi ki volt reá róva
 
Mikor gyerekei a nagy „élet” útján
Elindulhattak már, elérte halálát
De még halála is olyanra sikerült
Reggelit készítve jobblétre szenderült
 
Megsokallta Isten földi szenvedését
Már betegség nélkül kérte el a lelkét
Ezzel tetőződött Isten gondozása
Bízván égbe vitte a pálya-futása
 
Nyugodjék békében a pora a mélyben
De lelke békésen éljen fenn az égben
Angyalok közt érje a feltámadása
Töltse ki idejét Isten imádása
 
Mi pedig a földön mondjunk imát érte
Angyalok közt üljön ő is égi-székre
Mivel nem lehetett a földön apáca
Égben legyen Jézus-jegyese, mátkája
 
Szűzanya oldalán, mint, gyermekét az anyja
Földi életünket óvón igazgassa
Hadd lehessünk mink is, mint Ő, olyan „szentek”
Míg oda nem jutunk, éljünk szeretetben
 
Ország-fők üdvözlik e remek irományt
Méltatva a főhős élete tartalmát
Különös díjakat e könyv azért kapott
Mert a főszereplő jó utat mutatott
 
Szigetszentmiklós 2006
Pethő István


A könyv születése


Sok évvel ezelőtt, furcsa álmot láttam

Ébredésem után, csak bambán méláztam

Kis ember létemre olyan nagyot tettem

Amire nem lehet képes átlagember

 

Márpedig, álmomban, földnek a körívét

Úgy gyalultam le, hogy az, simának lássék

Ugyan is, akkora volt az én hatalmam

Hogy a láthatáron túl ért birodalmam

 

Azért, hogy birtokom mind át tudjam látni

Le kellett a földgömb tetejét gyalulni

Ekként alakult ki olyanná birtokom

Hogy egy nézéssel az egészet láthatom

 

Sose törekedtem óriás dolgokra

Nagy gazdagságra, vagy nagyhatalomra

Erre meg, igazán nem gondoltam volna

Hogy a föld, általam, legyen legyalulva

 

Már, hogyan lehetne ember képes arra

Hogy a földnek ívét, csak úgy legyalulja

Eltelt sok idő már látomásom után

Nem is jártam én már az álmaim útján

 

Míg egyszer,  a húgom újságját megláttam

És benne tátongó nagy hiányt találtam

Nem találtam benne nekem tetsző verset

Olyat, mit szívesen olvas érző ember

 

Gondoltam merészet, írok neki egyet

Legyen a lapjában, mi áraszt érzelmet

Írásomnak mindjárt téma lett jelölve

Édesanyám volt, ki témát kölcsönözte

 

Ugyanis, Ő sokat mesélt múlt időkről

Amiket már átélt, olyan esetekről

Ekkor írtam meg a „Szűzanya kötényét”

Amivel elnyertem a húgom tetszését

 

Ez bátorított fel, és még írtam egyet

„Grácia kakasnak” volt a címe ennek

Majd írtam még párat, úgy kutya-futtában

Hisz, az elismerés, hizlalta a hájam

 

Így írtam meg az „Öreg koldus” verset

Megtoldva azt is a „Jószívű béres”-sel

Buzdított ez után húgom, nagy lelkesen

Hogy bemutatkozva adjam elő versem

 

Tiltakozásomra, azért, mégis rá vett

Minek eredménye engem is meglepett

A hallgatóság nagy tetszéssel fogadott

De volt egy nyomdász is, aki fülön fogott

 

Mindjárt megrendelte versem sorozatát

Mondván, ezek után, tőlem csak ilyet vár

Miként evés közben jön meg a jó étvágy

Akként írtam már a verseket is tovább

 

Nem okozott gondot nekem a „rím-hányás”

Hisz ifjan is írtam, számtalan verset már

Téma akadt bőven, hisz Édesanyámról

Addig írok amíg, valaki rám nem szól

 

Így hát írogattam. Volt időm ezekre

Születtek a művek, jöttek versről-versre

Meg is szaporodtak, összejött rakás már

Amiből, lám könyv lett, mit a közönség lát

 

Így lett bemutató, s könyvem a szereplő

Néhány verset ebből adunk most majd elő

Témája egyéni, Édesanyámról szól

Az ő idejében dívó sötét korról

 

Kibontakozik itt benne a rossz, és jó

Van benne humor, de sok a szomorító

Ezért olvasmányos, de szórakoztató is

Fogadják el tőlem Kedves olvasóim

 

Itt térek ismét az álmom lényegére

Ez lenne, az a nagy, hatalom-féle

Ez lenne az, mi a láthatárt növelné

Aminek látása az agyam ingerlé

 

Hisz, Petőfi Sándor is, látott olyan álmot

Hogy szárnyaival szelte át a nagyvilágot

És lám, szárnyal most is, utól érhetetlen

Hozzá képest én, csak kicsiny ember lettem

 

Sose gondoltam én foghatót ilyenhez

Hogy egy megírt könyvem vezet a sikerhez

Biztos, írtam volna szorgalommal többet

Hiszen a fejemben lenne erre ötlet

 

Nos hát, ha az álmom utalt volna erre

A jövő eldönti, mi lesz igaz benne

Ezért kezdjük el a könyv-bemutatót már

Lássuk meg, mit is írt, ez a Pethő István

 

Könyv bemutatójára írta: Pethő István Szigetszentmiklós 2005 

 AMIT SZERETNÉK …

 Vannak vágyak, mik el nem ülnek

Vannak hibák, mik nem évülnek

Van, ki még nem olvasott

Azokra is gondolok most

Verset, novellát olvastatni

Ez az, mit szeretnék átadni

 

Remélni jót és alkotni szépet

Boldognak látni Minden népet

Olvasni tudjon mindenki

Kezekbe jó könyvet adni

Hogy ne kelljen semmit szégyelni

Ez az, mit szeretnék elérni

 

Sok gyermeket értékre nevelni

S ne legyen mitől rettegni

Az agyakban fény gyúljon fel

S ne éljen csak "úgy" az ember

Csillagokat lássunk fényleni

Ez az, mit szeretnék elérni

 

Emlékezni mi régen volt, arra

Becsülettel nézni az "aggra"

Hogy tapasztalását mind adja át

Biztosítva a hon gyarapodását

Hogy ne lehessen gond semennyi

Ez az, mit szeretnék elérni

 

A munkának  értéke legyen

Ne legyen éhező. Mindenki egyen

Csak adni, őszintén bárkinek

Hogy bizalom legyen mindenkiben

A gyermekek szemét lássuk fényleni

Ez az, mit szeretnék elérni

 

Legyen mindennap Feltámadás  ünnep

Mikor könnyet fájdalmak nem szülnek

Legyen béke, hit, megértés, szeretet

Hogy ezek mozgassák az életet

Hogy tudjunk embernek kinézni

Ez az, mit szeretnék elérni

 

Karácsony, Húsvét, ne múljon hiába

Béke legyen mindenki házába

Szeretet lakjon mindenkiben

Lássuk meg másban a jó szívet

Boldogan, tisztán tudjunk holnap élni

Ez az, mit szeretnék elérni

 

Pethő István


 
Az alábbi fordító programmal lefordítható a honlap tartalma több nyelvre.
Figyelem!
Visszatérés, az eredeti oldalra:kattints újra itt, a fordító ikonra, és jelöld be az Original Page hivatkozást


 
 
 
 © 2009. SITE-MLM - Honlap szerkesztő